ENCORE – Artiklu 17

Meta l-Kliem Ikun Fula Maqsuma… jew Kważi!

Ħajr lis-Sur Dwayne Ellul