Encore – Ħarġa nru 7

 

Il-bilingwiżmu u t-turiżmu

 

 

Ħajr lill-Prof. Ray Fabri u s-Sur Thomas Pace.