ENCORE – Artiklu 8

Bil-Kelma t-Tajba

Ħajr lill-Prof. Ray Fabri u s-Sur Thomas Pace