Ħoloq

L-entitajiet uffiċjali l-oħra tal-Malti

Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università (il-qasam akkademiku tal-lingwistika u l-letteratura Maltija)

L-Akkademja tal-Malti (il-qasam letterarju tal-Malti)


L-għaqdiet volontarji tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti - Università (taħdem qalb iż-żgħażagħ mill-kampus u lil hinn)

Inizjamed (torganizza attivitajiet u festivals tal-poeżija)

L-Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti (il-qarrejja tal-provi kkwalifikati mill-kors universitarju fil-Qari tal-Provi bil-Malti)

L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti

 

L-entitajiet l-oħra rrappreżentati fil-Kunsill

L-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università

Id-Dipartiment tal-Istudji tat-Traduzzjoni, it-Terminoloġija u l-Interpretar fl-Università

Il-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu

L-Awtorità tax-Xandir

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin

Il-Kunsill Malti għall-Arti

L-Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni tas-Servizz Pubbliku

Rappreżentant/a tal-pubblikaturi Maltin

Rappreżentant/a tal-għalliema tal-iskejjel tal-Knisja mill-qasam tal-Malti

Rappreżentant/a tal-għalliema tal-iskejjel indipendenti mill-qasam tal-Malti

Rappreżentant/a osservatur tad-dipartimenti tal-Malti tat-tradutturi tal-UE

 


Siti oħra ta' interess

Il-Lingwa tas-Sinjali Maltija | Il-Kunsill tal-Lingwa tas-Sinjali Maltija

Verb.mt

Ikteb.mt

Dizzjunarju elettroniku tal-Malti (proġett li għadu qed jiġi żviluppat mill-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa)

Is-Server għar-Riżorsi Lingwistiċi tal-Malti (proġett ieħor tal-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università)

IATE (il-ġabra interistituzzjonali tat-terminoloġija mit-traduzzjonijiet bil-Malti tal-UE)

L-Aċċent (il-pubblikazzjoni tad-Dipartiment tal-Malti tal-Kummissjoni Ewropea)

Il-Kors fil-Qari tal-Provi bil-Malti - Livell 5 (MQF) - organizzat mill-Kunsill tal-Malti u d-Dipartiment tal-Malti fl-Università

Id-Dipartiment tal-Malti fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela

Is-sit tar-Riżorsi tat-Tagħlim tal-Malti għall-Primarja, is-Sekondarja, għall-Barranin, u għall-Ħiliet Bażiċi 

Is-sit tal-Malti għall-Iskejjel tal-Knisja

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu

Programmi tar-radju marbuta mal-Malti: Campus FM 1 | Campus FM 2 | Radju Malta

Il-Kantilena - l-eqdem kitba bil-Malti

Ġan Piet Franġisk Agius de Soldanis


Forums elettroniċi

Kelmet il-Malti (grupp pubbliku)

Il-Malti u l-Informatika (grupp pubbliku)

 

Paġni interessanti tal-Facebook

Kelma Kelma

Għidha bil-Malti

Il-Malti Madwarna

 

Internazzjonali

L-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija

Il-Federazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tal-Lingwa

Maltese Language School of New South Wales (l-Awstralja)

META-NET (proġett Ewropew b'risq it-teknoloġija lingwistika tal-lingwi Ewropej u l-multilingwiżmu fl-Ewropa)