Ħoloq

L-entitajiet uffiċjali l-oħra tal-Malti

Id-Dipartiment tal-Malti fl-Università

L-Akkademja tal-Malti


L-għaqdiet tal-Malti

L-Għaqda tal-Malti - Università

L-Għaqda Poeti Maltin

L-Għaqda tal-Qarrejja tal-Provi

L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti


L-entitajiet irrappreżentati fil-Kunsill

L-Istitut tal-Lingwistika fl-Università

Id-Dipartiment tal-Kurrikulu

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin

Il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti

L-Avukat Ġenerali

 


Siti oħra ta' interess

Is-Server għar-Riżorsi Lingwistiċi tal-Malti

MetaNet4u - proġett Ewropew li jappoġġja t-teknoloġija lingwistika tal-lingwi Ewropej u l-multilingwiżmu

IATE - il-ġabra tad-dati tat-terminoloġija interistituzzjonali tal-UE

Is-sit tar-Riżorsi tal-Malti għall-Primarja u l-Ħiliet Bażiċi 

Is-sit tal-Malti għall-Iskejjel tal-Knisja

Id-Dipartiment tal-Malti fl-UE

Id-Dipartiment tal-Malti fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb

Inizjamed

Programmi marbuta mal-Malti

Il-Kantilena - l-eqdem kitba bil-Malti

Ġan Piet Franġisk Agius de Soldanis


Forums elettroniċi

Kelmet il-Malti [Grupp Pubbliku]

Il-Malti u l-Informatika [Grupp Pubbliku]

Il-Grupp tal-Qarrejja tal-Provi tal-Malti [Grupp Privat]


Internazzjonali

L-Għaqda Internazzjonali tal-Lingwistika Maltija

Il-Federazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tal-Lingwa

Il-Federazzjoni tal-Iskejjel tal-Malti fl-Awstralja

META-NET - netwerk ta' 60 ċentru ta' riċerka minn 34 pajjiż differenti għal soċjetà informatika Ewropea multilingwi