Mistoqsija u Tweġiba

Mistoqsija: X'suppost nikteb: 'bis-sħiħ' jew 'bi sħiħ'?

Iktibha dejjem bl-artiklu. Issegwi mudell tal-avverb Malti li jinbena: bil- + nom/aġġ. bħal, ngħidu aħna, bil-kalma, bil-ħlewwa, bil-qawwi, bilwieqfa, u l-bqija.

<Ara l-mistoqsijiet l-oħra