Mistoqsija u Tweġiba

Mistoqsija: Fil-frażi 'Iva, ta!', dik it-'ta' tagħmlilha appostrofu?

Din hija varjanti ta' taf li saret aktar komuni man-nies mill-oriġinal tagħha.

Niktbuha ta, mingħajr appostrofu.

Min jippreferi juża l-kelma taf sħiħa, jista' juża lilha.

Naturalment, meta tkun trid tirreferi għall-prepożizzjoni ta' (bl-Ingliż 'of'), l-appostrofu trid tiktbu għax din m'għandhiex x'taqsam mal-kelma li spjegajna qabel. L-appostrofu jirrappreżenta l-konsonanti , li toħroġ f'forom oħra bħal tiegħi (mine) u tagħkom (yours).

<Ara l-mistoqsijiet l-oħra