Mistoqsija u Tweġiba

Mistoqsija: In-nom "diving" hu "għads" jew "għadis"?

Il-kelmiet għads u għadis huma t-tnejn nomi verbali tal-verb għodos.

Kull verb jista' jkollu 2 nomi verbali differenti, eż. tilef: telf/telfien; ħarat: ħart/ħrit.

Daqstant ieħor għodos jista' jkollu 2 nomi verbali:

1. għads (1v23, eż. talb, telf, serq, ħart, mard);

2.  għadis (1v2ii3, li fil-fatt huwa l-varjant ta' 12ii3, u li nsibuh meta 1 tkun - mela, qbiż, żfin, ħbit IMMA għemil, għorik, għasir).

 

Naturalment, iż-żewġ nomi verbali jagħtuna l-istess nomi verbali tal-unità:

1. talb/talba, telf/telfa

2. għemil/għamla, għorik/għarka;

Mela, fil-każ tagħna - 1. għads/għadsa 2. għadis/għadsa.

 

U għalhekk:

għads, nv. (nv.u. għadsa)......   għadis, nv. (nv.u. għadsa)......

Prof. Manwel Mifsud

<Ara l-mistoqsijiet l-oħra