Mistoqsija u Tweġiba

Mistoqsija: Qed nara "fotovoltajċi" u "fotovoltaiċi". Liema hi t-tajba?

Hawn m'għandniex żewġ vokali separati (fo-to-vol-ta-i-ċi) imma dittong (fotovol-taj-ċi).

Mela ikteb fotovoltajċi.

Prof. Manwel Mifsud

<Ara l-mistoqsijiet l-oħra