Servizzi

Bħala entità governattiva, il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti jagħti pariri u jikkonsultawh diversi entitajiet tal-Gvern fuq affarijiet relatati mal-lingwa u l-użu tagħha fil-kitba. Fost dawn ta' min insemmu l-kunsilli lokali, awtoritajiet bħall-Awtorità tat-Trasport, l-Awtorità tal-Mediċini u l-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur, kif ukoll aġenziji bħall-MITA u diversi ministeri.

Mhux biss. Minn żmien għal żmien f'xogħolna nikkorrispondu wkoll ma' diversi entitajiet privati fuq l-użu tal-Malti. Kulma jmur qed inżidu dejjem aktar il-kuxjenza li l-Malti għandu jkun miktub kif jixraq, konformi mar-regoli tal-ortografija.

TABELLI

Il-Kunsill tal-Malti joffri s-servizz tiegħu bla ħlas lill-kunsilli lokali u lil kull entità li tkun se tagħmel tabella pubblika. Tkun ħaġa xierqa li f'pajjiż bilingwi bħal tagħna, it-tabelli jsiru biż-żewġ lingwi, jiġifieri bil-verżjoni Maltija l-ewwel, u taħtha jew maġenbha, il-verżjoni bl-Ingliż. F'każ ta' diffikultà fuq it-traduzzjoni jew l-ortografija tal-kitba bil-Malti f'xi tabella li tkunu se tagħmlu, tistgħu tikkuntattjawna. Importanti li l-Malti jkun inkluż fit-tabelli u li jkun miktub tajjeb.

Idealment tgħaddulna d-disinn finali tat-tabella tagħkom qabel ma tibagħtuh lill-kuntrattur. B'hekk, lil dan tal-aħħar tkunu tistgħu tibagħthulu l-verżjoni bilingwi u korretta mill-ewwel tat-tabella. Dan is-servizz qed jiġi offrut bla ħlas.

PUBBLIKAZZJONIJIET

F'każ li jkollkom xi pubblikazzjoni għall-qari tal-provi, il-Kunsill tal-Malti kull sena qed joffri kors f'dan is-suġġett flimkien mad-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Il-kors imfittex ħafna mill-ħaddiema taċ-ċivil u tal-privat li jużaw il-Malti f'xogħolhom, jew li jinteressahom ilsienna, u jixtiequ jtejbu l-kitba tagħhom bil-Malti billi jeliminaw l-iżbalji.

Hawnhekk issib lista tal-qarrejja tal-provi li temmew il-kors b'suċċess. Għall-pubblikazzjonijiet bil-Malti tista' tikkuntattja lil xi ħadd minnhom.

 

3 ta' Novembru 2015