Il-Ħidma tal-Kunsill mill-2005 sal-2008

Ix-xogħol li sar fit-tliet snin 2005-2008 ssib rendikont tiegħu fl-Atti tal-Forum Nazzjonali.

   www.kunsilltalmalti.gov.mt

 

15 ta' Novembru 2008