Il-bilingwiżmu fl-edukazzjoni ta’ pajjiżna

 

Sar Seminar nazzjonali fuq il-bilingwiżmu fl-edukazzjoni ta’ pajjiżna nhar is-Sibt 5 ta’ Diċembru 2009. Kienet diskussa din il-ġabra tal-kitbiet. Il-preżentazzjonijiet li ntwerew waqt is-seminar tista’ tniżżilhom minn hawn.

Ħajr lis-Sur David Agius Muscat, il-Prof. Manwel Mifsud u s-Sur Olvin Vella tas-sehem tagħhom f'dan is-seminar.

 
 

7 ta’ Diċembru 2009