Tliet kotba tal-ġeografija għas-Sekondarja

Is-sensiela ‘Id-Dinja Darna’ għat-Tielet, ir-Raba’ u l-Ħames Sena tas-Sekondarja tlestiet din is-sena (2015), bl-appoġġ sħiħ tad-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu u tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti.

Dan il-proġett beda fl-2013 bis-saħħa tas-Sur Edward Gilson, l-Uffiċjal Edukattiv tal-Ġeografija, u bl-għajnuna tad-Direttur tal-Kunsill u l-Kumitat tat-Terminoloġija, meta ħareġ l-ewwel ktieb minn sensiela ta’ tliet kotba bil-Malti fuq il-ġeografija għall-istudenti tas-Sekondarja.

Kull ktieb, minbarra tagħrif ġeografiku interessanti, fih ukoll numru ta’ eżerċizzji għall-istudenti u glossarju ta’ termini ġeografiċi bil-Malti, imfissra, b’kull terminu ekwivalenti bl-Ingliż. Dawn inġabru mid-Dipartiment tal-Ġeografija minn kotba differenti bil-Malti tal-ġeografija, l-ambjent urban u rurali. Wara, biex jintgħażlu l-aħjar termini, il-Kunsill waqqaf forum elettroniku apposta għad-diskussjoni u l-konsultazzjoni mal-għalliema tal-ġeografija u ma’ nies esperti fil-qasam.

Id-Dipartiment tal-Ġeografija, fi ħdan id-Dipartiment tat-Tmexxija tal-Kurrikulu, fassal ukoll sett ta' riżorsi bil-Malti għat-tagħlim tal-ġeografija li jikkumplimenta din is-sensiela. Nirringrazzjaw lis-Sur Edward Gilson u lill-Kapijiet tad-Dipartiment tal-Ġeografija għall-koperazzjoni sħiħa tagħhom.

Biex tniżżel verżjoni elettronika ta' dawn il-kotba agħfas hawn: l-ewwel volumit-tieni volum u t-tielet volum.

Il-glossarju sħiħ bit-termini ġeografiċi li jintużaw fis-sensiela 'Id-Dinja Darna' ssibu fi tliet verżjonijiet:

Id-Dinja Darna

Terminoloġija

21 ta' Settembru 2018