Seħer il-Malti

Għaliex fil-Malti għandna kemm il-kelma 'Messija' u kemm 'Kristu'?
Il-Malti ħa minn kulturi differenti.
Aqra aktar
Erfa' u sorr...
Rekken, geddes jew gezzez.
Aqra aktar
Bħat-talenti
Il-ġmiel ta' lsienna jintiseġ mal-ġrajjiet ta' ħajjitna.
Aqra aktar
Il-ħażna tal-kliem
Kull lingwa għandha l-ħażna tal-kliem tagħha tiġġedded.
Aqra aktar
Paċi mal-imgħoddi
Il-Malti mhux biss ilsien nazzjonali f'pajjiżu imma wkoll lingwa uffiċjali tal-UE.
Aqra aktar
...U fiduċjużi fil-futur
Għal min jemmen fih innifsu, xejn mhu impossibbli.
Aqra aktar
Qasba mar-riħ
L-ilsien nazzjonali tagħna għandu l-ħila li jadatta ruħu.
Aqra aktar
Iż-żmien isajru l-bajtar
Il-Malti żviluppa u warrad fis-skiet u bis-sabar.
Aqra aktar
Ċempel: Tnejn Wieħed...
Il-Malti għandu n-numri tiegħu wkoll. Użahom.
Aqra aktar
Indaqs bħall-ulied
Il-familja Maltija hi mħallta ġmielha u għalhekk sabiħa u interessanti.
Aqra aktar
Id-Don tal-Ilsna
Sabiħ tkun taf ħafna ilsna imma agħraf l-ewwel tiegħek.
Aqra aktar
Normali
Ejja nkunu bħall-bqija tan-nies tad-dinja.
Aqra aktar
Awguri f’għeluq sninek
L-għanja tal-'Happy Birthday' hi popolari mad-dinja kollha u teżisti f’verżjonijiet differenti, b’diversi lingwi barranin.
Aqra aktar
Ilsien Demokratiku
F’Malta għandna l-barka ta’ bosta ilsna, ewlenin fosthom il-Malti, l-Ingliż u t-Taljan.
Aqra aktar