Termini tal-Użu

 

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdi t-termini u l-kundizzjonijiet abbażi ta’ liema inti tista’ tagħmel użu minn dan is-sit, kemm bħala viżitatur kif ukoll bħala utent reġistrat.  Jekk jogħġbok, aqra dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu b’attenzjoni qabel ma tibda tuża dan is-sit.  Meta inti tuża dan is-sit, dak ikun jindika li inti taċċetta u taqbel li timxi ma’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu.  Jekk ma taqbilx ma’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu, jekk jogħġbok, ieqaf milli tuża dan is-sit.

AĊĊESS GĦAS-SIT

L-aċċess għal dan is-sit huwa permess fuq bażi temporanja, u aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-sit mingħajr avviż (ara hawn taħt). 

Aħna nagħmlu kull sforz raġonevoli biex niżguraw li s-sit ikun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa.  Madankollu, ma nkunux responsabbli jekk għal kwalunkwe raġuni s-sit ma jkunx disponibbli f’xi ħin jew għal xi perjodu. 

Minn żmien għall-ieħor, nistgħu nillimitaw l-aċċess għal xi partijiet tas-sit, jew is-sit kollu, għall-utenti li kienu rreġistraw. 

Jekk tagħżel, jew tiġi provdut b’kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password, jew informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri tas-sigurtà tagħna, din l-informazzjoni għandha tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali, u m’għandekx tiżvelaha lil terzi persuni.  Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi jew password ta’ identifikazzjoni tal-utent, kemm jekk magħżul minnek jew allokat minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna tkun inqast milli tikkonforma u timxi mad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu. 

Meta tuża s-sit, għandek toqgħod lura milli tagħmel xi ħaġa elenkata fit-taqsima ‘Użu Projbit’ ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Inti responsabbli li tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa għalik biex ikollok aċċess għal dan is-sit.  Inti responsabbli ukoll biex tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw dan is-sit permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek, ikunu konxji ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet, u li jkunu konformi magħhom.


UŻU TAS-SIT

Dawn it-termini u kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fuq is-sit u s-servizzi relatati, b’mod partikolari notifiki tas-sit, u kummenti mtella’ fuqu, u/jew l-użu tas-sit bl-iskop li jintbagħtu formoli ta’ applikazzjoni disponibbli fuq is-siti tal-ministeri, dipartimenti jew entitajiet oħra fi ħdan il-Gvern ta’ Malta.


Notifiki u kummenti awtomatiċi:

Dan is-sit jista’ joffri s-servizz ta’ notifika awtomatika dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fl-istess sit.  Din il-funzjoni ta’ notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu dak li jridu li jiġu notifikati fuqu u meta jiġu notifikati, dwar tibdil fl-informazzjoni.  In-notifiki jintbagħtu permezz tal-indirizz elettroniku pprovdut mill-utent.

Dan is-sit jista’ joffri ukoll spazju għal kummenti biex tipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u sid is-sit.  Dan l-ispazju jagħti opportunità lill-utenti li jintervjenu u jipparteċipaw fid-diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni li tinsab fuq is-sit.  Fil-każ li jintuża dan l-ispazju, nirriżervaw id-dritt li nneħħu kummenti li:

–  ikun fihom lingwa abbużiva, oxxena, indiċenti jew offensiva, jew li jkollu rabta ma’ materjal oxxen jew offensiv;

–  jekk ikun fih kliem ħażin jew xorta oħra ta’ profanità

– ma jkollhomx x’jaqsmu mat-tema tal-konverżazzjoni, jew mhumiex rilevanti mas-suġġett li jkun hemm fuq il-paġna;

–  jekk tinkludi lingwa abbużiva lejn individwu involut fil-paġna, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna;

–  jekk tikkostitwixxi spam jew tippromovi jew tirreklama prodotti, ħlief fejn tali promozzjoni tkun għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta mas-suġġett tad-diskussjoni.  Informazzjoni dwar suġġetti rilevanti u qsim ta’ għarfien, anki minn esperti, huwa mħeġġeġ, basta fi ħdan id-diskussjoni speċifika;

–  jekk huma mfassla biex joħolqu inkonvenjent lill-amministratur tal-paġna jew lil utenti oħra. 

Aħna nirriżervaw id-dritt li nneħħu l-ispazju tal-kummenti fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż. 

In-notifiki mibgħuta b’mod awtomatiku u l-ispazju tal-kummenti huma disponibbli għall-utenti li għandhom Identità Elettronika Maltija (e-ID).  Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, tista’ żżur: www.servizz.gov.mt

Tranżazzjonijiet online permezz ta’ formoli elettroniċi: 

Tista’ tawtentika mas-sit tal-e-Forms permezz ta’ e-ID, jew billi tirreġistra fuq is-sit tal-e-Forms jekk tuża l-kont tal-e-mail tiegħek.  Jekk inti eliġibbli biex tapplika għal e-ID, ma tistax tirreġistra fuq is-sit tal-e-Forms bil-kont tal-e-mail tiegħek. 

Ladarba tirreġistra, se tirċievi notifika bil-posta elettronika li turik li r-reġistrazzjoni tiegħek fis-sit tal-e-Forms ġiet aċċettata u li inti tkun tista’ tidħol fis-sit billi tuża l-kredenzjali tiegħek.  Bħala utent reġistrat tkun tista’ tuża s-servizzi li ġejjin:

 • timla formoli online (minn hawn ‘il quddiem imsejħa ‘e-Forms’);
 • taffettwa l-ħlasijiet għall-e-Forms rispettivi;
 • tehmeż id-dokumenti meħtieġa mal-e-Forms rilevanti qabel ma tibgħathom;
 • tiffirma dokumenti u e-Forms;
 • tissottometti e-Forms;
 • tintraċċa l-e-Forms sottomessi;
 • tirċievi notifiki rigward l-e-Forms sottomessi;
 • tara l-istorja tal-e-Forms sottomessi;
 • Tuża mekkaniżmi ta’ gwida u għajnuna fil-formoli; 

L-utenti reġistrati huma mitluba li jaqraw sew it-termini u l-kundizzjonijiet li jirregolaw it-tranżazzjonijiet tal-e-Forms qabel jissottomettu l-istess e-Forms. Dawn it-termini huma provduti hawn. 

UŻU TA’ APPS TAL-GVERN FUQ IL-MOWBAJL

‘App fuq il-mowbajl’ tfisser is-software application ipprovduta mill-Gvern ta’ Malta (‘Aħna/Tagħna’) li tippermetti l-aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparat tal-mowbajl, inkluż kwalunkwe software jew dokument ta’ terza parti li jippermetti l-użu tas-software application u kwalunkwe aġġornamenti disponibbli minn żmien għal żmien. 

Il-Gvern ta’ Malta qiegħed preżentement jagħti lill-Utent (‘Int / Tiegħek’) liċenzja mhux esklussiva, mhux trasferibbli, ħielsa mid-drittijiet, u revokabbli, biex tuża l-App tal-mowbajl għall-użu personali tiegħek, skont dawn it-termini u kundizzjonijiet u skont ir-regoli jew proċeduri applikati minn kwalunkwe fornitur jew operatur tal-Appstore mis-sit li minnu tniżżlet l-App tal-mowbajl (‘Appstore’). 

Kull trademark, drittijiet tal-awtur, drittijiet tad-database u drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fl-App tal-mowbajl, flimkien mal-bażi tas-software code, huma proprjetà diretta tagħna jew tal-liċenzjaturi tagħna.  Aħna ma nbigħux l-App tal-mowbajl lilek.  Aħna nibqgħu lis-sidien tal-App tal-mowbajl f’kull ħin. 

L-App tal-mowbajl bħalissa hija disponibbli lilek mingħajr ħlas. Tista’ tagħmel użu mill-App tal-mowbajl sabiex tipprovdi s-servizzi tiegħek imma m’għandekx tbigħ mill-ġdid jew tqassam mill-ġdid l-App għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App tal-mowbajl jew nitolbu kumpens għall-App tal-mowbajl jew is-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni. 

Kwalunkwe infromazzjoni li qed tintuża mill-App tkun suġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku. 

Jekk m’intix il-persuna responsabbli li tħallas il-kont għall-mowbajl li qed jintuża biex taċċessa l-App, inti tkun preżunt li ngħatajt permess biex tuża l-App mingħand min iħallas il-kont. Int tirrikonoxxi, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini tal-ftehim mal-fornitur rispettiv tan-network tal-mowbajl tagħhom (‘Fornitur tan-network’) se jkomplu japplikaw meta jużaw l-App. B’riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jiġi ċċarġjat mill-Fornitur tan-network għal aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-network għat-tul tal-konnessjoni waqt li jkun qed jaċċessa l-App, jew għal kwalunkwe ħlas dovut lil terza parti li jista’ jkun hemm. Inti taqbel, u għandek tiżgura li min iħallas il-kont, jaqbel, u jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe ħlas bħal dan. 

Kwalunkwe (a) attentat biex tikkopja, tirriproduċi, tbiddel, timmodifika, tikkonverti l-kodiċi ta’ sors, tagħmel reverse engineering, iżżarma, tittrasferixxi, tibdel jew tittraduċi l-App jew (b) toħloq xogħlijiet derivattivi tal-App ta’ kwalunkwe tip, għandha tkun strettament ipprojbita. 

Għandna nużaw kwalunkwe sforz raġonevoli sabiex l-App tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament affidabbli u b) fuq apparat (i) li huwa kkunsidrat mainstream; (ii) li jkollhom sistema operattiva mainstream; (iii) li s-software stack ikun ikkonfigurat kif appoġġjat mill-bejjiegħ oriġinali tal-apparat; (iv) li s-sistema operattiva tkun patched bl-aħħar aġġornamenti. 

Il-verżjoni tal-App tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex tkun tiflaħ għal funzjonijiet u servizzi ġodda. 

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip, għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-App jew għal kwalunkwe diffikultà jew inkapaċità li tniżżel jew taċċessa l-kontenut minħabba atti jew ommissjonijiet tal-Appstore jew falliment ieħor tas-sistema ta’ komunikazzjoni li jista’ jirriżulta f’li l-App ma tkunx disponibbli. 

Int tirrikonoxxi li l-App tal-mowbajl tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll tagħna inkluż, iżda mhux limitat għal, l-internet u l-mobile networks li għandhom impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-App u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent. 

Minn żmien għal żmien aġġornamenti għall-App jistgħu jinħarġu fl-Appstore. Skont xi jkun l-aġġornament, jista’ jkun li inti ma tkunx tista’ tuża l-App qabel ma tkun niżżilt jew għamilt streaming tal-aħħar verżjoni tal-App u aċċettajt kwalunkwe termini ġodda. 

Aħna nistgħu ntemmu l-użu tal-App fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż ta’ terminazzjoni minn qabel. Ma’ kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) Int trid twaqqaf kull użu tal-App. 

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u ċ-ċaħda tal-garanziji stipulati fihom, aħna m’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni fit-tagħmir tiegħek, inkluż iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat handheld jew telephones ċellulari bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-App. 

M’għandniex inkunu responsabbli f’każ ta’ xi ħsarat tekniċi li jseħħu waqt l-użu tal-App li jirriżultaw meta tniżżel applikazzjonijiet oħra, xi ħsarat tekniċi, użu ħażin tat-tagħmir tiegħek, ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta’ konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala’ u li huma lil hinn mill-kontroll tagħna


UŻU PROJBIT

Tista’ tuża s-sit għal skopijiet legali biss.  Ma tistax tuża s-sit:

 • Għal kwalunkwe mod li tikser xi liġi jew regolament applikabbli
 • Għal kwalunkwe mod illegali jew qarrieqi, jew li għandu xi skop jew effett illegali, jew frodulenti
 • B’mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta’ terzi persuni
 • Biex tippubblika, tittrażmetti jew ixxerred informazzjoni fuq jew permezz tas-sit, li hija oxxena, difamatorja jew biex tagħmel ħsara
 • Biex tikseb jew tipprova tikseb aċċess mhux awtorizzat għas-sit
 • Biex tbiddel jew tfixkel is-sit, jew tbiddel id-dehra tas-sit, b’xi mod
 • Biex b’mod konxju, tittrażmetti informazzjoni jew ittella’ jew tibgħat xi materjal, li fih viruses, trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware jew kwalunkwe programm ieħor li jista’ jagħmel ħsara, jew computer codes simili, maħsuba biex jaffettwaw ħażin l-operat tas-software jew hardware tal-kompjuter
 • Isir tentattiv biex tikseb aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe parti jew karatteristika tas-servizzi, jew xi sistemi jew networks oħra konnessi mas-servizzi, jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew għal kwalunkwe servizz offrut fuq jew permezz tas-sit, permezz ta’ hacking, serq ta’ password, jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor
 • Biex tfittex, tiskennja jew tittestja l-vulnerabbiltà tas-sit, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit, jew biex tikser il-miżuri ta’ sigurtà jew ta’ awtentikazzjoni fuq is-sit, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit, inklużi s-servizzi
 • Biex tagħmel reverse look-up, jew tfittex sors ta’ kwalunkwe informazzjoni fuq utent ieħor jew viżitatur tas-sit, jew xi klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kontijiet tas-servizz li mhumiex proprjetà tiegħek, jew li tisfrutta s-sit, kull servizz jew informazzjoni magħmula disponibbli jew offruta minn, jew permezz tas-sit, bi kwalunkwe mod fejn l-iskop huwa li tiżvela xi informazzjoni, inkluż iżda mhux limitata għal identifikazzjoni jew informazzjoni personali, għajr l-informazzjoni tiegħek stess, kif provdut mis-sit jew xi servizz ipprovdut permezz tas-sit
 • Biex tiffalsifika headers jew timmanipula l-identifikaturi biex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trażmissjoni li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq, jew permezz, tas-sit jew kwalunkwe servizz offrut fuq, jew permezz, tas-sit.  Ma tistax tippretendi li int, jew li tirrappreżenta lil xi ħaddieħor, jew li tieħu post xi persuna jew entità oħra, sakemm ma tkunx awtorizzat. 

Aħna nirriżervaw id-dritt li niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtorità tal-infurzar tal-liġi hekk kompetenti, f’każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Inti taqbel ukoll: 

Li ma tirriproduċix, tidduplikax, tikkopjax jew tbigħx mill-ġdid kwalunkwe parti tas-sit, bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Li ma taċċessax mingħajr awtorizzazzjoni, tfixkel jew tagħmel ħsara:

(i)  fi kwalunkwe parti tas-sit;

(ii)  fi kwalunkwe tagħmir jew network li hemm maħżuna fis-sit

(iii)  kwalunkwe software użat fil-provvista tas-sit; jew

(iv)  fi kwalunkwe tagħmir jew network jew software li jkollu, jew jintuża minn, terza persuna.

Li ma tużax kwalunkwe ‘page-scrape’, ‘robot’, ‘spider’ jew apparat, programm, algoritmu jew metodoloġija oħra awtomatika, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, sabiex taċċessa, tikseb, tikkopja jew timmonitorja kwalunkwe parti tas-servizzi jew kontenut ipprovdut permezz tas-sit, jew bi kwalunkwe mod ieħor tirriproduċi jew tevadi l-istruttura tan-navigazzjoni jew preżentazzjoni tas-servizzi jew ta’ kwalunkwe kontenut, sabiex tikseb jew tipprova tikseb kwalunkwe materjali, dokumenti jew informazzjoni permezz ta’ mezzi li mhumiex ipprovduti apposta mis-sit għal dan il-għan. Aħna nirriżervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività ta’ dan it-tip.

Li ma tiħux azzjoni li timponi tagħbija mhux raġjonevoli jew li tkun sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tas-sit, jew fuq is-sistemi jew networks konnessi mas-sit. 

Li ma tużax apparat, software jew rutina li tinterferixxi jew tipprova tinterferixxi mal-modus operandi tas-sit jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed issir fuq is-sit ma’ kwalunkwe persuna jew entità oħra. 

LINKS GĦAL SITI OĦRA

Fejn is-sit fih links għal siti u riżorsi pprovduti minn terza parti, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss. M’għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut u r-riżorsi ta’ dawk is-siti, u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe dannu li jista’ jiġi kkawżat meta inti tużahom.


LINKS GĦAL DAN IS-SIT

Int tista’ tillinkja dan is-sit, sakemm tagħmel dan b’mod li jkun ġust u legali u li ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew jieħu vantaġġ minnha. Madanakollu, int m’għandekx tistabbilixxi link b’tali mod li jissuġġerixxi xi forma ta’ assoċjazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tagħna fejn dan ma jkunx minnu. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess ta’ linking mingħajr avviż.

Dan is-sit ma jistax jiġi framed fuq kwalunkwe sit ieħor. 

DRITTIJIET TA’ PROPRJETÀ INTELLETWALI

Aħna l-proprjetarji jew il-liċenzjarji tad-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali fis-sit, u tal-materjal ippubblikat fiha. Dawn huma protetti permezz ta’ liġijiet ta’ copyright u trattati dinjin. Id-drittijiet kollha huma riżervati. 

Int tista’ tistampa kopji u tniżżel estratti, ta’  kwalunke paġna/i mis-sit għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni tiegħek għall-materjal li jinsab fuq is-sit. 

Int bl-ebda mod ma tista’ timmodifika l-kopji kemm diġitali u anke fiżiċi, ta’ kwalunkwe materjal li tkun stampajt jew niżżilt, u ma tistax tuża kwalunkwe illustrazzjonijiet, ritratti, filmati jew sekwenzi tal-awdjo jew grafika, separatament mill-kitba li takkompanjahom. 

Jekk inti tistampa, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti tas-sit bi ksur ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet ta’ użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit jieqaf immedjatament u jkun jeħtieġlek, fid-diskrezzjoni tagħna, li tirritorna jew teqred kwalunkwe kopji ta’ materjali li tkun għamilt. 

DIPENDENZA TA’ INFORMAZZJONI MTELLGĦA FUQ IS-SIT

 

Il-kummentarju u materjal ieħor imtella’ fuq is-sit mhuwiex intenzjonat biex jammonta għal pariri li fuqhom għandha titqiegħed fiduċja. Għalhekk aħna neżoneraw ruħna b’mod sħiħ minn kwalunkwe responsabbiltà li tista’ tirriżulta minn kwalunkwe dipendenza fuq materjal bħal dan, minn kwalunkwe viżitatur tas-sit, jew minn kwalunkwe persuna oħra li tista’ tiġi infurmata dwar kwalunkwe kontenut tagħha.

TIBDIL FIS-SIT

 

Aħna nimmiraw li naġġornaw is-sit b’mod regolari, u nistgħu nbiddlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk ikun hemm il-bżonn, nistgħu nissosspendu l-aċċess għas-sit, jew nagħlquh b’mod indefinit. Kwalunkwe materjal li jinsab fuq is-sit fi kwalunkwe ħin, jista’ jkun skadut, u m’aħniex obbligati li naġġornawh 

IL-COOKIES

Il-cookie tas-sessjoni hija biċċa informazzjoni li tiġi maħżuna fuq il-kompjuter tiegħek u li tiskadi meta tagħlaq il-browser tal-internet tiegħek. Is-sit elettroniku juża l-cookies tas-sessjoni biex temporanjament jidentifika l-azzjonijiet tal-utent huwa u juża s-sit, inklużi s-servizzi. Il-cookie tas-sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-browser tiegħek li tibqa’ disponibbli biss lis-sit għat-tul kollu li l-window tal-browser tiegħek tibqa’ miftuħa (sessjoni) meta taċċessa s-sit, jew is-servizzi tiegħu, u l-ebda sit ieħor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Meta tuża dan is-sit, jew is-servizzi tiegħu, tkun qiegħed tagħti l-kunsens tiegħek għall-ħażna tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Biex tiżgura li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache tal-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-browser tiegħek meta tlesti mill-użu tas-sit jew tas-servizzi tiegħu.

SIGURTÀ

Aħna mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn denial-of-service attacks, viruses u materjal ieħor li jagħmel ħsara teknoloġika u li jista’ jinfetta l-apparat tal-kompjuter, programmi, informazzjoni jew materjal ieħor minħabba l-użu tiegħek ta’ dan is-sit jew meta jitniżżel [C15] materjal li jinsab fuq is-sit jew xi sit ieħor illinkjat magħha. 

LIMITAZZJONI TA’ RESPONSABBILTÀ

 

Il-materjal muri fuq is-sit huwa pprovdut mingħajr ebda garanziji jew kundizzjonijiet dwar il-preċiżjoni tiegħu. Sal-limitu permess mil-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur li jista’ jkun identifikat (inkluż entitatjiet fi ħdan il-Gvern ta’ Malta), u terzi persuni konnessi magħna, hawnhekk espressament neskludu:

Il-kundizzjonijiet, garanziji u termini oħra kollha li huma altriment implikati bil-liġi.

 

Kull responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew dannu dirett, indirett jew konsegwenzjali mġarrab minn kwalunkwe utent b’konnessjoni mas-sit jew mal-użu, inabbiltà tal-użu, jew riżultat tal-użu tas-sit, xi siti llinkjati magħha u kull materjal imtella’ fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni, kull responsabbiltà għal: 

telf ta’ dħul jew introjtu;
telf ta’ negozju;
telf ta’ profitti jew kuntratti;
telf ta’ tfaddil antiċipat;
telf ta’ informazzjoni;
telf ta’ avvjament;
ħin ta’ amministrazzjoni moħli;

u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, jiġi kif jiġi u kemm jekk ikkawżat b’tort (inkluż negliġenza), ksur ta’ kuntratt jew b’mod ieħor, anki jekk dan ikun prevedibbli.

Dan ma jaffettwa l-ebda responsabbiltà oħra min-naħa tagħna, li ma tistax tiġi eskluża jew limitata taħt il-liġi applikabbli. 

ĊAĦDA TA’ GARANZIJI

Aħna ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Aħna niddikjaraw u int tirrikonoxxi li l-garanziji u kundizzjonijiet implikati huma kollha eskluzi sal-limitu massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b’mod partikolari li:

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit mhumiex maħsuba sabiex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew kompleta tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit mhumiex maħsuba sabiex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit jistgħu jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati jew antiki, li jistgħu jkunu skorretti jew skaduti.

Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit, u l-mezzi li nużaw aħna biex nipprovdu dawn is-servizzi fuq is-sit jistgħu ma jkunux kompatibbli mal-konfigurazzjoni tas-software jew kompjuter tiegħek.

Aħna nistgħu nbiddlu jew nirtiraw, kemm in parte jew fis-sħiħ, is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit u dan fid-diskrezzjoni tagħna.

L-aħħar aġġornament: Ottubru 2018

Skip to content